Guider

Hva er NFT-kunst? En enkel guide for å forstå NFT-kunst

Ønsker du å forstå grunnleggende om NFT-kunst? Vår nyeste bloggpost dekker alt du trenger å vite om denne unike formen for digital kunst, fra hva NFT-er er og hvordan de fungerer, til deres økende popularitet blant samlere og kunstnere. Dykk ned i verdenen av NFT-kunst i dag!
Hva er NFT-kunst? En enkel guide for å forstå NFT-kunst
Du leser:  
Hva er NFT-kunst? En enkel guide for å forstå NFT-kunst

NFT-kunst er en ny form for digital kunst som har eksplodert i popularitet de siste årene. NFT-er er unike digitale “objekter” som kan kjøpes og selges ved hjelp av blokkjede-teknologi, akkurat som kryptovaluta. Til forskjell fra kryptovaluta er hvert enkelt objekt unikt. Hvert NFT-kunstverk er forskjellig og kan ikke kopieres i det uendelige, slik en kan gjøre med tradisjonell kunst. Dette gjør NFT-kunst spesielt interessant for både samlere og kunstnere.

Hva er NFT-kunst?

NFT-kunst refererer til kunstverk som er laget av en kunstner eller en designer, og som er lagret ved hjelp av blokkjede-teknologi. Ved å lagre kunstverket på en blokkjede, kan hvem som helst verifisere hvorvidt kunstverket er ekte, og det hindrer endeløs kopiering eller uønsket manipulasjon av NFT-kunsten. Selv om NFT-kunst kan lagres på ulike blokkjeder som Cardano eller Tezos, vil denne artikkelen ta utgangspunkt i Ethereum, siden dette er den mest omsatte blokkjeden for NFT-er.

Hvert NFT-kunstverk er utstyrt med et unikt kjennemerke (tokenID), som fungerer som bevis på eierskap. Når en NFT lagres på Ethereum, opprettes dette kjennemerket. Disse kan selges og kjøpes som en hvilken som helst annen kryptovaluta. 

Tiltrekningskraften til NFT-kunst ligger i mulighetene som teknologien gir. Denne artikkelen skal se nærmere på dette.

Hva er en NFT?

En NFT, eller en Non-Fungible Token, er en digital eiendel som eksisterer på en blokkjede. NFT-er er unike gjenstander som kan inneholde ulike typer filer, for eksempel digitale kunstverk. De siste årene har NFT-er blitt stadig mer populære fordi de gjør det mulig å verifisere hvorvidt digitale eiendeler er autentiske, for eksempel kunstverk, musikk, gjenstander i spill og til og med eiendom.

En betydelig fordel med NFT-er er muligheten for å bevise at man eier den, uten å måtte involvere en tredjepart. Dette er eierskap i sin reneste form, og innebærer også at det er ingen som kan ta fra deg din NFT. Ettersom NFT-er lagres på blokkjede, kan man ikke endre på dem - de er uforanderlige, noe som betyr at når du eier en NFT, så er det ingen andre som noen gang kan endre på innholdet, eller lage et duplikat av kunstverket du eier.

NFT-er gir ikke bare et bevis på digitalt eierskap, men bruken åpner også for likviditet til salgsmarkeder. Man kan kjøpe og selge dem raskt og enkelt, med minimale gebyrer sammenlignet med tradisjonelle verdiobjekter som aksjer og eiendom.

Kort sagt har NFT-er mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle eierskapsformer, som trygghet, uforanderlighet, likviditet og brukervennlighet. Disse funksjonene gjør teknologien til et spennende alternativ for dem som ønsker å investere i digitale eiendeler som kunstverk, uten å bekymre seg for forfalskning eller logistikkutfordringer.

Hvordan fungerer NFT-er?

Som nevnt tidligere er NFT-er, eller non-fungible-tokens, unike digitale eiendeler som som kunst, musikk og andre varer. De lagres på en blokkjede og bruker blokkjede-teknologi for å sikre at hver eneste NFT som eies er distinkt fra hverandre, og at de ikke kan kopieres eller forfalskes.

NFT-er bygger på blokkjede-teknologi, som er et desentralisert og uforanderlig bokføringssystem som registrerer transaksjoner på en sikker og åpen måte. Dette betyr at detaljer for kjøp og salg med NFT-er registreres på Ethereum blokkjeden, og er synlig for alle. Bare den legitime eieren har kontroll over sin NFT, ettersom den er koblet direkte til eierens lommebokadresse. Dette gir mange en følelse av kontroll, da man er trygg på at ingen kan ta eiendelene deres.

Ved å ta i bruk blokkjedeteknologi, kan man benytte seg av de avanserte funksjonene som blokkjeder tilbyr, for eksempel smartkontrakter. Ved hjelp av smartkontrakter kan den som oppretter en NFT (en såkalt "NFT-skaper") bestemme vilkår for hvordan de kan bli brukt.

Fordi alle NFT-transaksjoner blir loggført på blokkjeden, er det full åpenhet rundt eierskapet til hver enkelt eiendel. Dette kan gir den som kjøper en følelse av trygghet, da det fjerner enhver tvil om at selgeren kanskje ikke eier det de selger.

Samlet sett gir har brukere av NFT-teknologien en sikker måte å eie digitale eiendeler på, uten å måtte stole på en tredjepart. Å eie NFT-kunst er tiltalende fordi det sikrer autentisk eierskap, og beskytter mot at noen kan ødelegge eller tukle med kunstverket ditt.I tillegg er det ingen logistikk- eller transportbegrensninger å ta hensyn til. Hvis du for eksempel ønsker å ta med deg et digitalt kunstverk til Australia, vil du ikke møte noen utfordringer.

Hvordan lages NFT-kunst?

For å produsere NFT-kunst må man først lage det ønskede sluttproduktet i et digitalt format. Det enkleste er kanskje å designe et profilbilde til sosiale medier og laste det opp til nettstedet OpenSea. Du kan også laste opp et hvilket som helst annet bilde, om du ønsker det. Det er greit å huske på at alle bilder eller filer som lastes opp på blokkjeden, vil bli værende der permanent.

La oss se nærmere på prosessen fra ìde til ferdig produsert NFT-kunst.

Først må du lage eller gjøre om kunsten din til et digitalt format. Du kan for eksempel bruke Canva til å lage et profilbilde.

Deretter må du velge en markedsplass som for eksempel OpenSea, for å selge NFT-kunsten din. Disse plattformene lar deg legge ut NFT-kunst til salgs og gir andre enkel tilgang til å kjøpe dem. 

Når kunstverket ditt er klart, må det lagres på blokkjeden, slik at det kan gjøres om til en token - eller en NFT. I denne prosessen tildeles hvert kunstverk et eget unikt kjennemerke, slik at det kan spores i blokkjeden og godkjennes som autentisk og distinkt fra andre. Å lage en NFT kan som tidligere nevnt gjøres på OpenSea sin nettside.

Når du har fullført disse stegene, kan NFT-kunsten din selges og kjøpes på OpenSea-markedsplassen. Nå gjenstår det bare  å markedsføre kunsten din for å få den solgt! ;)

Hvordan selger man en NFT?

Det er ganske ukomplisert å legge ett enkelt NFT-kunstverk ut til salgs. Men som oftest blir det laget større NFT-samlinger, det vil si variasjoner av et NFT-kunstverk som til sammen utgjør en større samling. Når du lager flere versjoner av et kunstverk og gjør dem om til ulike "tokens" innenfor samlingen, kan du bestemme ulike egenskaper eller "trekk" på OpenSea-plattformen. Hvis du kun laster opp et enkelt kunstverk, trenger du sannsynligvis ikke å gjøre dette.

Etter at du har lastet opp kunstverket, brukes en smartkontrakt for angi prisen du vil ha for verket ditt. Når du selger et NFT-kunstverk, tar du som oftest en fast pris og en provisjon på salg på det sekundære markedet. 

Hvis du selger NFT-kunstverket billig, men det blir svært populært på det sekundære markedet, kan det bli en svært lønnsom investering. For å oppsummere er det ganske enkelt å kjøpe og selge NFT-er når du først har gjort det en gang.

Hvorfor har NFT-kunst en verdi?

NFT-kunst er digitale kunstverk som er unike og lagret på en blokkjede. De kan kjøpes og selges på samme måte som andre eiendeler. Kunstformen har blitt stadig mer populær blant annet fordi eierskap kan verifiseres og man kan gi det man skaper en kvalitet av sjeldenhet. Det muliggjør også brøkvis eller delt eierskap av et digitalt objekt.

En av grunnene til at NFT-kunst er verdifullt er at det gir kunstnere en måte å beskytte autentisiteten og opphavet til kunsten sin. Ved å lagre kunstverket på en blokkjede, kan kunstnerne sikre at hvert verk er unikt og ikke kan kopieres eller replikeres uten deres tillatelse. Dette beskytter kunstnerens opphavsrett og hindrer svindlere fra å selge falske verk.

En av grunnene til at NFT-kunst er ettertraktet, er muligheten til å ha flere eiere av et kunstverk samtidig. Vanligvis kan kunstverk kun ha en eier og kun vises på ett sted om gangen. NFT-kunst gir mulighet for delt eierskap, slik at flere personer kan eie og nyte kunstverket samtidig. Dette åpner opp for at kunstinteresserte med begrenset økonomi kan investere i og eie verdifulle kunstverk.

Oppsummert, så er det mange grunner til at NFT-kunst er så populært. Det er enkelt å verifisere om noe er ekte og det er brukervennlig. Kombiner dette med muligheten for delt eierskap og at man kan lage noe som kan være sjeldent, har gjort denne kunstformen attraktiv både for samlere og kunstnere.