Guider

Hva er smarte kontrakter og hvordan fungerer de?

I denne artikkelen går vi gjennom hva smarte kontrakter er, hvordan de fungerer og hvordan de kan brukes.
Hva er smarte kontrakter og hvordan fungerer de?
Du leser:  
Hva er smarte kontrakter og hvordan fungerer de?

Hva er en smart kontrakt?

Hver dag blir det skrevet og oppfylt millioner av kontrakter. Det kan være alt fra forretningsavtaler til kjøp i butikk. Kontrakter er hjørnesteinen i et fungerende samfunn.

En smart kontrakt, som enhver kontrakt, fastsetter vilkårene for en avtale.

Smarte kontrakter er faktisk en kode lagret på en blokkjede, for eksempel Ethereum, og utføres automatisk når forhåndsbestemte betingelser er oppfylt. Så det er dette som gjør smarte kontrakter "smarte" - at vilkårene settes og håndheves som kode som kjører på en blokkjede, i stedet for manuelt på papir.

Det er flere fordeler med smarte kontrakter. Fordi de er lagret på en blokkjede kan man dra nytte av sikkerheten og påliteligheten som genereres på et distribuert og desentralisert nettverk og at transaksjonene er sporbare og irreversible.

Siden smarte kontrakter er digitale og automatiserte, slipper du å bruke tid på papirarbeid, og du trenger heller ikke kaste bort tid på å rette opp feil som kan oppstå når man fyller ut dokumentasjon for hånd. Videre muliggjøres pålitelige transaksjoner og avtaler gjennomføres mellom ulike parter uten behov for mellomledd.

I denne artikkelen vil vi hovedsakelig ta utgangspunkt i smarte kontrakter basert på Ethereum, da det er den første og mest brukte blokkjeden som støtter smarte kontrakter.

Hvordan fungerer en smart kontrakt?

Den mest brukte metaforen for å forklare hvordan smarte kontrakter fungerer, er brusautomater. Det sies at brusautomaten er den eldste smarte kontrakten fordi riktige input genererer et spesifikt resultat. I kode kunne det skrives slik:

penger + valg av brus = brus sendt og riktig bytte betalt tilbake

Akkurat som brusmaskinen erstatter et utsalgssted, kan smarte kontrakter erstatte mellommenn i flere bransjer. Et eksempel er aksjehandel, hvor store banker fortsatt fungerer som meglere for midler. Ved hjelp av smarte kontrakter vil fondene kunne ekskludere bankene og opprette kontrakter direkte med sine klienter, og de to partene vil være sikre på at kontrakten ikke trer i kraft dersom betingelsene ikke er oppfylt. Dette vil igjen føre til

mer effektiv prising uten unødvendige gebyrer og lavere transaksjonskostnader.

Bilde wallstreetmojo

I tilfeller hvor informasjonen i en kontrakt er ekstra sensitiv, elimineres risikoen for at informasjon manipuleres for personlig vinning da det ikke er noen tredjepart involvert.

Hvem som helst kan skrive en smart kontrakt og laste den opp til Ethereum-nettverket. Det eneste kravet er at du kan programmere riktig språk (Solidity on Ethereum) og ha nok ETH til å betale "gassavgiften" for transaksjonen.

  • Koden som er grunnlaget for en kontrakt er transparent og offentlig verifiserbar, noe som betyr at alle som er interessert kan se hvilken logikk en smart kontrakt følger og verifisere funksjonaliteten.
  • Hver datamaskin på nettverket (eller "node") lagrer en kopi av alle eksisterende smarte kontrakter og deres nåværende status sammen med blokkjede- og transaksjonsdata.
  • For eksempel, når en smart kontrakt mottar penger fra en bruker, blir dens kode utført av alle noder i nettverket for å oppnå konsensus om utfallet. Det er dette som gjør at smarte kontrakter kan brukes sikkert uten noen sentral myndighet.
  • Når de først er distribuert på en blokkjede, kan smarte kontrakter generelt ikke endres, selv ikke av skaperne deres. Dette bidrar til å sikre at de ikke kan tukles med eller avsluttes.

Hvordan kan smarte kontrakter brukes?

Bruksområdene for smarte kontrakter er mange og spenner fra enkle transaksjoner som å flytte penger mellom to enheter til mer komplekse saker. Nedenfor går vi gjennom to eksempler som vi synes er spennende.

De fleste av oss har opplevd at et fly har blitt forsinket og det kan være irriterende å få utbetalt pengene fra forsikringsselskapet og her kan smarte kontrakter lette prosessen på mange måter. La oss si at du er på flyplassen og flyet ditt er forsinket. Forsikringsselskapet ditt gir reiseforsikring gjennom en smart kontrakt knyttet til databasen som registrerer flystatus som forsinkelser. Vilkåret for at forsikringen skal tre i kraft er en forsinkelse på to timer eller mer. Ved forsinkelse sendes smartkontrakten sammen med registrert flystatus til nettverket for evaluering. Dersom alle noder i nettverket kommer til samme resultat, vil pengene automatisk bli innbetalt på din konto, uavhengig av hva forsikringsselskapet påstår. Du slipper også alt papirarbeidet.

I mange land rundt om i verden er valgfusk vanlig. Et tradisjonelt stemmesystem kan være gjenstand for identitetssvindel, feiltelling eller skjevhet fra de involverte tjenestemennene. En smartkontrakt brukt i stemmeprosessen kan eliminere mange av dagens problemer. Ingen velgere kan stemme fra en annen digital identitet enn sin egen. Tellingen av stemmer kan ikke manipuleres ettersom hver stemme er registrert via en blokkjede og validert av et blokkjedenettverk, stemmene telles automatisk uten en tredjepart og den manuelle prosessen elimineres.

Mange tror at bruken av smarte kontrakter har potensialet til å forstyrre flere bransjer i nær fremtid, på grunn av at de har mange flere fordeler enn tradisjonelle kontrakter. Bank, forsikring, energibransjen, telekommunikasjon, utdanning, musikk og kunstindustrien er noen av bransjene som allerede har begynt å ta i bruk smarte kontrakter.

Vi gleder oss til å følge deg på reisen!